Datum, cas Teplota Pocitova teplota Vlhkost Vitr Srazky Tlak Zakladna mraku
Smer Prumer Naraz
2020/08/03 2100 CEST 13.1 °C 12.3 °C 96% NNE 2 m/s 6 m/s 0.0 mm 969.3 hPa, falling slowly 78.0 m
2200 CEST 12.9 °C 12.4 °C 97% N 2 m/s 5 m/s 0.0 mm 969.7 hPa, rising slowly 58.1 m
2300 CEST 12.8 °C 12.6 °C 98% NNE 1 m/s 4 m/s 0.0 mm 969.5 hPa, rising slowly 38.6 m
2020/08/04 0000 CEST 12.8 °C 12.9 °C 99% NNE 1 m/s 3 m/s 0.0 mm 969.4 hPa, rising slowly 19.2 m
0100 CEST 12.9 °C 12.4 °C 99% ENE 2 m/s 4 m/s 0.0 mm 969.2 hPa, falling slowly 19.2 m
0150 CEST 12.7 °C 12.1 °C 99% NNE 2 m/s 4 m/s 0.0 mm 969.2 hPa, falling slowly 19.2 m