Horský spolek Adolfov, z. s.
Sídlo: Lužická 3589/16c, 40011 Ústí nad Labem – Severní Terasa
Identifikační číslo: 04807278
Spisová značka: L 9901 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
Transparentní účet: č. 656595/0100 
Datová schránka: jxxubss
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Hlavní účelem spolku je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková činnost založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvíjení aktivit, které vedou ke zlepšení života v osadě Adolfov. Hlavním místem zájmu spolku je katastrální území Telnice.
Spolek bude dosahovat činnosti spolku v těchto oblastech takto:
•    vytvářet a zprostředkovávat aktivity, které by vedly ke zlepšení kvality života obyvatel a rekreantů osady Adolfov
•    napomáhat lepší komunikaci občanů a rekreantů s představiteli obce Telnice a Petrovice, případně jiných obcí mimo zmiňovaný katastr včetně přeshraničních (NSR)
•    propojovat lokální aktivity, organizace a podniky
•    podporovat vytváření vztahu a spoluodpovědnosti obyvatel a rekreantů osady Adolfov k místu, kde žijí, a podporovat rozvíjení sousedských vztahů a navazování na místní tradice
•    chránit přírodní a historické hodnoty území a vykonávat obecně prospěšné činnosti, vedoucí k jejich ochraně
•    obnova a udržení sportovních a jiných sportovně prospěšných aktivit včetně tradic

 

Související odkazy:

 Členství ve spolku

 - Stanovy HSA

 

 

Jak se stát členem spolku...

 

1) Členem spolku se může stát fyzická osoba, která souhlasí s těmito Stanovami

2) Členství ve spolku (dále jen „členství“) vzniká

a) při založení spolku zakládajícími členy,

b) přijetím fyzické osoby výborem na základě písemné přihlášky, a zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok na běžný účet spolku č.: 115-2066760247/0100, VS (datum narození ve formátu) DDMMRRRR, jehož roční výši stanovil výboru spolku (1000,- Kč) a platit řádně členské příspěvky.

3) Vznikem členství vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

4) Členství ve spolku zaniká:

a) vystoupením; členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena spolku o vystoupení doručeno výboru,

b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků pokud člen spolku nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě dodatečně určené výborem, přestože byl předem v písemné nebo jiné výzvě na tento následek prokazatelným způsobem upozorněn a na jednání výboru s ním byl prokazatelně seznámen; členství zaniká k poslednímu dnu v měsíci, ve kterém skončila lhůta dodatečně určená výborem k uhrazení členského příspěvku,

c) vyloučením

1. porušuje-li nebo neplní povinnosti člena spolku, vyplývající ze stanov, ačkoliv byl již písemně vyzván výborem, aby od takového jednání upustil a ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,

2. dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití ve spolku, které ohrozilo jeho řádný chod,

d) úmrtím.

5) Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členského příspěvku, ani na vypořádací podíl z té části jmění spolku, k níž byly členské příspěvky použity.

 

 

Naše publikační činnost je dostupná v elektronické formě v Telnickém zpravodaji.

Na sociálních sítích jsme aktivní na adrese Facebook HSA.

V zimním období zajišťujeme údržbu běžeckých stop v okolí Adolfova jež jsou také součástí naučné stezky Zapomenuté pohraničí   a   Krušnohorské bílé stopy

 

Video-průvodci:

  -  Cyklotoulky (2019)

  -  Běžkotoulky (2019)